פרסום חודשי של מכון מיתווים על מדיניות ארה"ב כלפי המזרח התיכון, מאת השגריר בדימוס ברוך בינה. הפרסום עוסק בסוגיות הקשורות ליחסי ישראל-ארה"ב, תהליך השלום/הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והמזרח התיכון המשתנה. עורכים הקודמים של הסדרה היו גראנט רומלי, בריאן ריבס ורבקה בורנשטיין.