מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2021

סקר דעת הקהל השנתי התשיעי של מכון מיתווים על מדיניות-החוץ הישראלית נערך בספטמבר 2021 . הסקר בוצע על- ידי מכון רפי סמית ובשיתוף קרן פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל (700 איש ואישה, יהודים וערבים) ועם טעות דגימה של 3.5%. הדו"ח המלא מציג את ממצאי הסקר, בחלוקה לארבעה תחומים: מערך החוץ הישראלי, יחסי החוץ של ישראל, ישראל והאזורים סביב לה וישראל והפלסטינים. השנה כלל הסקר, בין היתר, שאלות על משבר האקלים כסוגיית מדיניות-חוץ, השפעת הסכמי הנורמליזציה שנה לאחר חתימתם והאפשרות למנפם לקידום שלום ישראלי-פלסטיני, מדיניות ייצוא מערכות טכנולוגיות למשטרים מפרי זכויות אדם, ושיתוף פעולה בינלאומי במאבק בקורונה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון