דיפלומטיה תרבותית בין ישראל לאירופה: הפוטנציאל הטמון בתכנית קריאטיב יורופ

ניירות מדיניות והמלצות / ישראל ואירופה

מספטמבר 2021 ישראל ניהלה (וממשיכה לנהל) משא ומתן על הצטרפותה לתוכנית Creative Europe של האיחוד האירופי לשנים 2021-2027. זו תוכנית חסרת תקדים בגודלה ובמשאביה, המקדמת שיתופי פעולה בתחומי התרבות והמדיה בין מדינות האיחוד האירופי, וכן עם מדינות שכנות שאינן חברות בו. נייר זה מספק מידע על תוכנית Creative Europe, על תנאי הצטרפותה של ישראל לתוכנית, ועל היתרונות וההזדמנויות מול האתגרים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון