כך צריכה להיראות מדיניות-החוץ החדשה של ישראל

כל הפרסומים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

רגע לפני הבחירות לכנסת וכינונה של ממשלה חדשה, מציג מכון מיתווים שורה של המלצות לניעור מערך החוץ, התאמתו למאה ה-21 וחיזוק מעמדה של ישראל בעולם.

לישראל חסרה תפישת מדיניות חוץ סדורה והדבר נותן את אותותיו על מעמדה בעולם, על תפקידו של מערך החוץ בתהליכי קבלת החלטות ועל התנהלות הדיפלומטיה הישראלית. מדיניות החוץ הישראלית מוצאת עצמה פעמים רבות כפופה לשיקולי ביטחון ומרוכזת במאמצי הסברה, במקום לקדם מהלכים מדיניים שיאפשרו לישראל התחלה חדשה במשפחת העמים, שייכות אזורית, מיצוי פוטנציאל, שלום, ביטחון ושגשוג.

צוותי חשיבה רב-תחומיים שפעלו במסגרת מכון מיתווים בשנים האחרונות גיבשו הצעה לתפישת מדיניות חוץ חדשה לישראל – מדיניות תומכת שלום, רב-אזורית, עם הפנים לעולם, מודרנית ומכלילה – וזיהו צעדי פעולה לחיזוק מערך החוץ ולהעצמת הדיפלומטיה הישראלית. ערב הבחירות לכנסת ה-21 ולקראת כינונה של ממשלה חדשה בישראל, מסמך זה מציג את עיקרי ההמלצות.

להמשך קריאה

המאמר פורסם ב"הארץ" ב-3 באפריל, 2019

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון