מושיטים יד לאביב הערבי: תובנות מניסיון אמריקאי

סיכומי כנסים / ישראל והמזרח התיכון

לארגונים אמריקאים קל הרבה יותר, מטבע הדברים, ליצור קשר עם גורמים חברתיים ופוליטיים בעולם הערבי מאשר למקביליהם הישראלים. לפיכך, ארגונים ישראלים שמעוניינים בקידום דיאלוג עם האזור יכולים להפיק תועלת מהתובנות ומהניסיון שרכשו אלה בארצות הברית אשר מצויים בקשר עמוק ורציף עם אליטות חדשות במדינות האביב הערבי. ארגון POMED האמריקאי הוא אחד המובילים בתחום. מנכ"ל הארגון, סטפן מקינרי, העניק ראיון מקיף למיתווים, שעסק בהתקדמות לקראת דמוקרטיזציה בעולם הערבי, בעלייה בחשיבותם של מכוני מדיניות ומחקר במדינות ערב, בצורך ליצור רשת קשרים עם שותפים ערביים, במאפיינים של מפגשי דיאלוג בין גורמי חברה אזרחית אמריקאים וערבים, ובאפשרות להרחיב את היקף הקשרים ושיתוף הפעולה בין ישראל לעולם הערבי.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון