מסלול אלטרנטיבי למפגשים בין ישראלים לערבים

ד"ר רונן זיידל ספטמבר 2013
ניירות מדיניות והמלצות / ישראל והמזרח התיכון

האביב הערבי מציב הזדמנויות חדשות לדיאלוג עם האזור. לאור זאת, מפתיע כמה מעט מאמץ הושקע עד כה בארגון מפגשים בין ישראלים לעמיתיהם ממדינות ערב. מאמר זה מציע מתווה למפגשים שכאלה. המדובר במפגשים בלתי-רשמיים ועל פי רוב גם חשאיים, על בסיס בי- לטראלי ובמקום ניטראלי, בהשתתפות אינטלקטואלים ליברלים מכל מדינה. המפגשים יתמקדו בנושאי עומק כגון דמוקרטיה, ליברליזם, זהות, לאומיות, מיעוטים ומקומם בקהילה, ויהודי ארצות ערב. הם יאפשרו חילופי ידע ולמידה הדדית בין משכילים מישראל וממדינות ערביות שונות.המפגשים לא יהוו הכנה למפגשים מהסוג המדיני, אלא יסייעו ביצירת התנאים שיאפשרו למפגשים המדיניים להניב תוצאות מוצלחות יותר. המודל כבר נוסה השנה בהצלחה במפגש ראשון מסוגו בין ישראלים לאינטלקטואלים ממדינה ערבית חשובה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון