מכתב הערכה מחבר הכנסת מר רם בן ברק

דצמבר 2022

מכתב הערכה מחבר הכנסת מר רם בן ברק לפעילות מדיניות החוץ של מכון מיתווים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון