ממלכת הכוחות החדשים: מכוני מחקר במזרח התיכון

ניירות מדיניות והמלצות / ישראל והמזרח התיכון

האביב הערבי הביא להתעצמות משמעותית של מכוני המחקר בעולם הערבי. מכונים חדשים מוקמים ומכונים מהתקופה הטרום-מהפכנית מנסים להתאים עצמם לעידן החדש. מכוני המחקר הערבים נוכחים יותר ויותר בכנסים מרכזיים ובכלי התקשורת. מכונים מסוג זה התפתחו במזרח התיכון בצל משטרים אוטוריטריים ושימשו מכשיר בידי השלטונות למתן לגיטימציה לשלטונם. ואולם, כיום הם הופכים בהדרגה לחממה בתחום פיתוח השיח והידע המשותף אודות ערכים דמוקרטיים ואזרחיים .נציגיהם פועלים להסביר, לנתח ולהתחקות אחרי השינויים במזרח התיכון, ומגלים עניין גובר בהיבטים שונים של החברה והפוליטיקה בישראל. יש למנף מגמה זאת על מנת לפתח ככל שרק ניתן דיאלוג מדיני וחברתי בין מכוני המחקר בישראל לאלה שבעולם הערבי.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון