​‎שיתוף ​‎פעולה ​‎חוצה ​‎גבולות ​‎באזור ​‎הים ​‎התיכון ​‎ – ​‎הפוטנציאל ​‎לישראל ​‎ולשכנותיה

תכנית CBC-Medי (Cross-Border Cooperation in the Mediterranean Sea Basin) של האיחוד האירופי החלה לפעול ב-2007. אזור דרום הים התיכון סובל מחיבוריות וקישוריות נמוכה מאוד בהשוואה עולמית. הוא נמצא מתחת לפוטנציאל החיבורי האזורי בהקשר, למשל, של סחר, פיננסים, תשתיות, תחבורה ואנרגיה. מטרת התוכנית היא לשפר את החיבוריות והקישוריות האזורית, ובכך לסייע לפיתוח הכלכלי והחברתי של האזור, בדגש על פיתוח אנושי, השם דגש על תעסוקת צעירים ונשים, ועל פיתוח כלכלי בר-קיימא ירוק ודיגיטלי יותר, כולל טיפול באתגרים סביבתיים משותפים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון