הצעה לחבילת תמריצים בינלאומית לשלום ישראלי-פלסטיני

ד"ר ליאור להרס פברואר 2021

נייר מדיניות המבוסס על דיוני צוות מומחים ישראלי-פלסטיני, בעריכת ד"ר ליאור להרס, יחד עם מועין עודה, ד"ר נמרוד גורן והודא אבו ערקוב.*

תמריצים הם כלי חשוב בתהליכי שלום והם יכולים לתרום למאמצים ליישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני. צוות של מומחי מדיניות ישראלים ופלסטינים גיבש הצעה משותפת לחבילת תמריצים בינלאומית לשלום. ההצעה מגדירה את הצרכים המרכזיים של הצדדים שצריכים לקבל מענה בחבילת התמריצים, תוך התמקדות בצרכים של ביטחון, הכרה ולגיטימציה, זכויות דתיות, שגשוג כלכלי וצרכי פנים. כמו כן, הצוות בחן אלו גורמים בינלאומיים יכולים לסייע במתן מענה לצרכים אלה, וההצעה מתמקדת בתפקיד הפוטנציאלי של ארה"ב, האיחוד האירופי והעולם הערבי והמוסלמי. ההצעה נדרשת גם לשאלה מתי וכיצד יש לתכנן ולהציג חבילת תמריצים, ואיזה מנגנון בינלאומי דרוש לשם קידומה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון