יחסי ישראל עם מדינות ערב: הפוטנציאל הלא ממומש

מחקרים / ישראל והמזרח התיכון

ספר אלקטרוני בעריכת ד"ר רועי קיבריק, ד"ר נמרוד גורן ומירב כהנא-דגן

יחסי ישראל עם מדינות ערב: הפוטנציאל הלא-ממומש בוחן את הקשרים בין ישראל לשבע מדינות ערב מרכזיות: מצרים, ירדן, ערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות, קטר, מרוקו ועיראק. זאת, על רקע השינויים שעובר המזרח התיכון בעשור האחרון. עבור כל מדינה, שרטטו החוקרים את הפוטנציאל לשיתוף פעולה בהתבסס על אינטרסים, אתגרים והזדמנויות משותפים, ועל היכולות, החזקות והצרכים של ישראל ואותן מדינות. החוקרים תיארו את שיתוף הפעולה הקיים – בתחומים המדיניים, ביטחוניים, כלכליים ואזרחיים – בהתבסס על מקורות גלויים, ההיכרות שלהם עם הזירה וראיונות.

המחקרים בקובץ זה מצביעים על כך שלמרות תיאורי הפריחה בשיתוף הפעולה בין ישראל ומדינות ערב במזרח התיכון, ועל אף קיומו של שיתוף פעולה מסוים שנמצא במגמת עלייה (בחלקו הגדול ביטחוני וסמוי מהעין הציבורית), ההזדמנויות האסטרטגיות-מדיניות, כלכליות, חברתיות, אזרחיות ותרבותיות הן משמעותיות מאוד וגדולות באופן ניכר משיתוף הפעולה שמתקיים בפועל. יש פוטנציאל לא-ממומש נרחב ביחסי ישראל עם מדינות ערב, והוא בולט היום לעין יותר מאשר בעבר. המשכו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והיעדר התקדמות משמעותית לכיוון של פתרונו, מהווים את החסם המרכזי, נכון לעכשיו, לניצול ההזדמנויות הטמונות בשיתוף הפעולה בין ישראל ומדינות ערב, ומייצרים תקרת זכוכית ליחסים.

בבואה של מדינת ישראל לעצב את מדיניותה ופעילותה באזורים סביב לה, נכון לה ללמוד מהעבר ומהשיעורים שהוא מספק. עליה להתחשב במציאות העכשווית ולהכיר במגבלות, באינטרסים ובתהליכים הקיימים. אולם, לא פחות חשוב, עליה לגזור את פעילותה, להעריך ולבחור בין חלופות שונות, גם אל מול תמונת עתיד אפשרית והרווחים העצומים הטמונים בה. אנו מקווים שקובץ זה יסייע למתעניינים לשרטט את התמונה המורכבת הקיימת והאפשרית של יחסי ישראל עם מדינות מרכזיות בעולם הערבי, ויתווה את הדרך להרחבת שיתוף הפעולה והיחסים הנורמליים של ישראל עם סביבתה במזרח התיכון. כפי שעולה מהמחקרים שבקובץ זה, הפוטנציאל הטמון ביחסים שכאלו הוא רב, והמיצוי שלו עובר דרך תהליך שלום עם הפלסטינים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון