יחסי ישראל והאיחוד האירופי – תמונת מצב, הזדמנויות ואתגרים

ברור לכל ישראלי.ת כי ארה"ב היא השותפה האסטרטגית הראשית של ישראל. פחות ברור מי השותפה הבאה בתור. לתפיסתנו, מקום זה שמור לאירופה ולאיחוד האירופי. ביחסים בין ישראל לאיחוד האירופי יש נקודות אור וחושך רבות. לצד יחסים פוליטיים ומדיניים מורכבים, מארג היחסים הכלכליים – מסחריים, המדעיים, בתחום התיירות, התעופה, החקלאות, ההשכלה, ובמגוון רב של תחומים הוא מהעשירים, החיוניים והחיוביים ביותר שיש למדינת ישראל.

האיחוד האירופי הוא שותף הסחר הראשי של ישראל, הן בייצוא וביתר שאת בייבוא. הוא מקור המימון הממשלתי השני בגודלו לאחר הממשלה למחקר, חדשנות ופיתוח פורצי דרך, הוא היעד לכ-70 אחוזים מהטיסות היוצאות מישראל, ולרוב התוצרת החקלאית המיוצאת.

על אף מרכזיותו של האיחוד האירופי הידע אודותיו ועל ההסכמים ושיתופי הפעולה בין ישראל לבינו מצוי במוקדים מצומצמים בלבד בממשלה ובאקדמיה. אסופת פרסומים זו, הנוגעת במימדים מרכזיים שונים של מרחב שיתוף הפעולה בין ישראל ובין האיחוד האירופי, באה על מנת להנגיש מידע וידע, לצד המלצות כיצד ניתן לקדם את היחסים לנוכח האתגרים המדיניים הקיימים.

אסופת הפרסומים נכתבה בהובלתה של ד"ר מאיה שיאון צדקיהו, ראש התכנית ליחסי ישראל-אירופה במכון מיתווים.

 

 

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון