מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2014

ממצאי סקר מכון מיתווים, נובמבר 2014

סקר דעת הקהל השנתי של מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית בנושא מדיניות-החוץ הישראלית נערך בספטמבר 2014 על-ידי מכון רפי סמית, ובשיתוף קרן פרידריך אברט. הסקר בוצע בקרב 500 איש/ה כמדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת (מגזר יהודי וערבי, גילאי 18 ומעלה), עם טעות דגימה של 4.5% .

ממצאי הסקר העיקריים הם:

הציבור בישראל אינו שבע רצון ממעמדה של ישראל בעולם, וחושב שחלה הרעה במעמד זה בעקבות מבצע “צוק איתן”; בראש סדר העדיפויות של הציבור בתחום מדיניות-החוץ עומדים היחסים עם ארצות הברית, תהליך השלום, ההסברה, והיחסים עם המדינות המתונות במזרח התיכון;

הציבור חושב ששיפור יחסי החוץ מותנה בהתקדמות בתהליך השלום וששיתוף פעולה אזורי עם מדינות המזרח התיכון הוא אפשרי;

ארצות הברית נתפסת כמדינה החשובה לישראל בעולם, אך היחסים עמה טעונים שיפור; רוסיה וגרמניה הן הבאות בתור, ומצרים היא החשובה לישראל באזור;

הישראלים חלוקים בדעתם לאן ישראל שייכת – לאירופה, למזרח התיכון, או גם וגם – והם אינם מודעים להצעה האירופית לשדרוג משמעותי ביחסים עם ישראל לאחר השלום;

ציפי לבני, ואחריה יצחק הרצוג, נתפסים כמתאימים ביותר לתפקיד שר החוץ.

המסמך המצורף כולל את:
1. פירוט ממצאי הסקר, בחלוקה לארבעה תחומים: מעמד ישראל בעולם; התנהלות מדיניות-החוץ; סדרי עדיפויות ויחסים בי-לטראליים; שיתוף פעולה אזורי ושייכות אזורית.
2. דברי פרשנות לממצאים מאת מומחים ממכון מיתווים.
3. דברי תגובה לממצאים מאת חברי כנסת ואנשי משרד החוץ לשעבר.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון