מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2015

ממצאי סקר מכון מיתווים

סקר דעת הקהל השנתי של מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית בנושא מדיניות-החוץ הישראלית נערך ב-14-15 וב- 18 באוקטובר 2015 על-ידי מכון רפי סמית, ובשיתוף קרן פרידריך אברט. הסקר בוצע בקרב 600 איש/ה כמדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת (מגזר יהודי וערבי, גילאי 18 ומעלה), עם טעות דגימה של 4%.

ממצאי הסקר העיקריים הם:
•מצב ישראל בעולם לא טוב, וגרוע משמעותית מאשר לפני שנה. שיפור מצב זה מותנה בהתקדמות בתהליך השלום;
•תפקוד הממשלה בתחום מדיניות-החוץ הוא לא טוב, גרוע משמעותית מאשר לפני שנה, וראש הממשלה נתניהו נכשל בנושא האיראני;
•הציבור אינו מרוצה מהאופן בו משרד החוץ ממלא כיום את ייעודו וחושב שהחלשת משרד החוץ פוגעת בביטחון הלאומי;
•מדיניות-החוץ הישראלית צריכה להתמקד כיום בטיפול באיומים הביטחוניים, בקידום היחסים עם ארצות הברית, ובקידום תהליך השלום;
•היחסים עם ארצות הברית נמצאים במצב בינוני, והידרדרו בשנה החולפת. מלבד ארצות הברית, רוסיה היא המדינה החשובה לישראל בעולם;
•הסיבה העיקרית לשיקום יחסי ישראל-תורכיה היא שיתוף פעולה ביטחוני;
•מעורבות גדולה יותר של מדינות ערב בתהליך השלום היא חיובית, ושיתוף פעולה בין ישראל ומדינות המזרח התיכון הוא אפשרי.

מסמך זה כולל את פירוט ממצאי הסקר, בחלוקה ל-8 תחומים: מצב ישראל בעולם; מדיניות-החוץ של הממשלה; משרד  החוץ והדיפלומטיה הישראלית; הזירה הפוליטית; סדרי עדיפויות במדיניות-החוץ הישראלית; היחסים עם ארצות הבריתומדינות העולם; צעדים בינלאומיים בתהליך השלום; ושיתוף פעולה אזורי ושייכות אזורית. לדברי ד"ר נמרוד גורן, ראש מכון מיתווים: “הממצאים מראים כי הציבור מאבד אמון במדיניות-החוץ שמובילה הממשלה. ביטוי לכך הוא הכישלון המיוחס לנתניהו במאמציו לבלום את פרויקט הגרעין האיראני, התחושה שמעמד ישראל בעולם והיחסים עם ארצות הברית נמצאים בירידה חדה, והחשש מפני השלכות הפגיעה במעמד משרד החוץ. אלו הן מגמותמסוכנות. כדי לשנות אותן זקוקה ישראל לתפיסת מדיניות-חוץ חדשה, שתיתן מענה לאתגרים הביטחוניים דרך שיתופי פעולה עם האזור והקהילה הבינלאומית ודרך קידום תהליך השלום עם הפלסטינים."

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון