מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2019

סקר דעת הקהל השנתי השביעי של מכון מיתווים על מדיניות-החוץ הישראלית נערך בספטמבר 2019 . הסקר בוצע על- ידי מכון רפי סמית ובשיתוף קרן פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל (700 איש ואישה, יהודים וערבים) ועם טעות דגימה של 3.5%. מסמך זה מציג את ממצאי הסקר, בחלוקה לארבעה תחומים: יחסי החוץ של ישראל, מערך החוץ הישראלי, ישראל והאזורים סביב לה וישראל והפלסטינים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון