סקר דעת הקהל השנתי של מכון מיתווים מדיניות-החוץ הישראלית, נערך מדי שנה על ידי מכון רפי סמית ובשיתוף קרן פרידריך אברט, בקרב מגדם מייצג של האוכלוסיה הבוגרת בישראל.