מסמכים המציגים מגמות מרכזיות שאפיינו את מדיניות-החוץ האזורית של ישראל.