דיפלומטיה אירופית והסכסוך הישראלי-ערבי: כיצד יכול האיחוד האירופי לקדם ביעילות שלום?

מכון מיתווים, האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית וקרן פרידריך אברט מתכבדים להזמין לדיון מקוון בנושא: דיפלומטיה אירופית והסכסוך הישראלי-ערבי: כיצד יכול האיחוד האירופי לקדם ביעילות שלום? יום