משמעות כינוסה של מועצת ההתאגדות (אסוציאציה) בין ישראל לאיחוד האירופי

ניירות מדיניות והמלצות / ישראל ואירופה

ב-18 ביולי 2022 החליטה מועצת שרי החוץ של האיחוד האירופי להתקדם לקראת כינוס מועצת ההתאגדות בין האיחוד לישראל. מועצה זו לא התכנסה בעשור האחרון, ועולה השאלה מה המשמעות של חידושה? מה היה המחיר של אי כינוסה עד כה, ומהן ההזדמנויות הנובעות מכך? נייר זה מסביר מהי מועצת ההתאגדות, סוקר את הסיבות בשלן המועצה לא התכנסה, את ההחלטה לכנסה, ובהנתן שאכן תתכנס, מה הצעדים הרצויים הבאים בין ישראל לאיחוד האירופי.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון