שיפור הגישה לשוק השירותים של האיחוד האירופי

מרק לובן יוני 2021

שונות רגולטורית בין ישראל לבין שותפות הסחר המרכזיות פוגעת בפוטנציאל הסחר. התכנסות לסטנדרטים רגולטורים של האיחוד האירופי תסייע בהעלאת היקף הסחר וההשקעות. עדכון הסכם הסחר עם האיחוד האירופי שנחתם ב-1995, עשוי לתת מענה אופטימלי לשונות הרגולטורית ולשפר גישה הדדית לשוק השירותים. נייר מדיניות מאת מרק לובן*.

* מרק לובן עובד באגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. הוא אחראי על הקשרים עם ארגון ה-OECD, קרן המטבע הבין-לאומית (IMF) ונציבות האיחוד האירופי (EU Commission), ומתמקד בהסרת חסמים בפני סחר בשירותים. הנייר מבטא את דעתו האישית בלבד.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון