תפריט ראשי

הדו"ח הדיפלומטי הוא פרסום חודשי של מכון מיתווים בעריכת ד"ר רועי קיבריק. הדו"ח סוקר התפתחויות אחרונות במדיניות-החוץ האזורית של ישראל, בדגש על יחסי ישראל והפלסטינים, יחסי ישראל עם המזרח התיכון, אירופה ואגן הים התיכון, ותפקוד מערך החוץ. מדי ששה חודשים מפרסם המכון מסמך שסוקר מגמות חצי-שנתיות במדיניות-החוץ האזורית של ישראל, שמתבסס על גיליונות הדו"ח הדיפלומטי ושאותו עורכים ד"ר רועי קיבריק וד"ר נמרוד גורן.

 

מסמך המגמות החצי-שנתי

גיליון מס' 1, ינואר-יוני 2018

 

הדו"ח הדיפלומטי החודשי

גיליון 15 יולי 2018

גיליון 14, יוני 2018

גיליון 13, מאי 2018

גיליון 12, אפריל 2018

גיליון 11, מרץ 2018

גיליון 10, פברואר 2018

גיליון 9, ינואר 2018

גיליון 8, דצמבר 2017

גיליון 7, נובמבר 2017

גיליון 6, אוקטובר 2017

גיליון 5, ספטמבר 2017

גיליון 4, אוגוסט 2017

גיליון 3, יולי 2017 

גיליון 2, יוני 2017

גיליון 1, מאי 2017

 

site by brandor