תפריט ראשי

הדו"ח הדיפלומטי הוא פרסום חודשי של מכון מיתווים בעריכת ד"ר רועי קיבריק. הדו"ח סוקר התפתחויות אחרונות במדיניות-החוץ האזורית של ישראל, בדגש על יחסי ישראל והפלסטינים, יחסי ישראל עם המזרח התיכון, אירופה ואגן הים התיכון, ותפקוד מערך החוץ. 

גיליון 9, ינואר 2018

גיליון 8, דצמבר 2017

גיליון 7, נובמבר 2017

גיליון 6, אוקטובר 2017

גיליון 5, ספטמבר 2017

גיליון 4, אוגוסט 2017

גיליון 3, יולי 2017 

גיליון 2, יוני 2017

גיליון 1, מאי 2017

 

site by brandor