מפגש דיאלוג אסטרטגי של מכון מיתווים ומכון דיוויס עם המועצה התורכית ליחסים בין לאומים (UIK) על עתיד יחסי ישראל-תורכיה

ב-15 למרץ מכון מיתווים, מכון דיוויס והמועצה התורכית ליחסים בין לאומים (UIK) ערכו דיאלוג אסטרטגי בנושא עתיד היחסים של תורכיה-ישראל לאור השינויים הגלובליים שמתרחשים בעת הזו ולאחר ביקורו של נשיא

מפגש של מכון מיתווים ומכון דיוויס עם המועצה התורכית ליחסים בין לאומים (UIK) על עתיד יחסי ישראל-תורכיה

ב-15 למרץ מכון מיתווים, מכון דיוויס והמועצה התורכית ליחסים בין לאומים (UIK) ערכו דיאלוג אסטרטגי בנושא עתיד היחסים של תורכיה-ישראל לאור השינויים הגלובליים שמתרחשים בעת הזו ולאחר ביקורו של נשיא